Indlæg

Viser indlæg fra september, 2017

Find dit livsformål

På tide at sætte fokus på dig selv og dit “kald”? 
Få inspiration og sparring til at skærpe dine mål, opdage nye sider af dig selv, få dit helt eget netværk af visionære kvinder og (gen)opdage formålet med dit liv – dit “kald”.
Hanna Snorradottir er din sparringspartner på et enestående workshopforløb for dig, der er parat til at tage dit kald alvorligt.
Har du mange bolde i luften og brug for at skærpe prioriteringerne af dine arbejdsopgaver?Er du stresset over manglende overblik, og at døgnets 24 timer ikke rækker til alle dine gøremål – på arbejdet og i hjemmet?Har du det hele, men føler stadig, at du mangler noget i dit liv?Er du træt af at udsætte dine drømme til ”en skønne dag”?Føler du, at dit liv i højere grad bliver styret af omstændighederne end af dine egne bevidste valg?Eller er du ret tilfreds med dit liv, men har svært ved at vælge til eller fra? Kan du svare JA til et eller flere af ovenstående spørgsmål? Så vil du få stor glæde og stort udbytte af at deltage i workshoppe…

Boost dit personlige lederskab

Boost dit personlige lederskab
På tide at lade lysten vinde over pligten i dit liv? 
Er det tit pligten der vinder over lysten i dit liv?Opfylder du ofte andres behov først, på arbejdet og i hjemmet,  og sætter dine egne i sidste række?Har du på fornemmelsen, at det i højere grad er andre mennesker og omstændighederne der bestemmer over dit liv?Har du nogle gange svært ved at træffe beslutninger i dit liv?Har du svært ved at trænge igennem med dine synspunkter og/eller forhandle den løn du fortjener?Bliver du nogle gange såret når du modtager (konstruktiv) kritik? Hvis du har svaret JA til bare ét af disse spørgsmål er ”Boost dit personlige lederskab” workshoppen som skabt til dig.
Når du forlader workshoppen vil du:
Være klogere på hvordan du skaber det liv du dybest set ønsker at leve – uden at du lader overdreven pligtfølelse, perfektionisme eller præstationsangst styre dit liv.Definere din succes ud fra dine egne kriterier.Være i stand til at prale og fremhæve det du er rigtig dygtig …

T e r a p e u t i s k s a m t a l e

Tanken er at give klienten muligheden for at tilegne sig et brugbart og simpelt psykologisk værktøj der kan benyttes ”her og nu", for at opnå personlig klarhed og handlekraft.

Der anvendes en kombination af teknikker som:Process inquiry, Gestalt, Counseling, Coaching.

Eksempler på problemstillinger der arbejdes med er:
Livskriser, manglende glæde, stress, tristhed, ægteskab, kærlighedsrelationer, arbejdspladsen, kollegial utilfredshed, utryghed, manglende evne til at træde i karakter, ønsket om at kunne være handlekraftig og følge sine drømme, ønsket om livsglæde, lykke og frihed og at livet er godt...

I det terapeutiske samtaleforløb gives der ligeledes "lektier for", forstået på den måde, at klienten med det samme får forskellige psykoterapeutiske værktøjer at arbejde med, i relation til sin situation.

M a n u e l t e r a p i

Manuel terapi er en kombination af forskellige massageteknikker og manuelle behandlingsformer der vælges efter klientens symptombillede og ønske. 


Der tilbydes:Akupressur  Shiatzu Reflexzoneterapi  Ledmobilisering Triggerpunktteknik Oliemassage Cupping Akupunktur Åndedrætstræning


De hyppigste symptombilleder der behandles er:Bevægeapparatets  muskel- og ledsymptomer, akut som kroniske, arbejdsskader, idrætsskader, overbelastnings-skader, nakke, lænd, skulder, albue, håndled, knæ, fødder, traumer efter ulykker og operationer, spændings-hovedpiner,  migræne, fibromyalgi, fibromer, behandling under graviditet, afspænding for velvære  m.v.

Under et behandlingsforløb undersøges klientens symptombillede med henblik på årsagssammenhænge og behandlingsstrategi, der behandles efter gennemprøvede terapeutiske teknikker, ligeledes anvises genoptrænings-programmer og vejledning.

MANGE DANSKERE BLIVER RAMT AF STRESS

stresshåndtering I Danmark er det, modsat hvad man måske skulle tro, desværre et meget stort antal personer, der hvert eneste år bliver ramt af stress. Det er et problem, der desværre er blevet udbredt blandt folk i rigtig mange forskellige aldre. Der er tale om en psykiske lidelse, der godt kan være meget svær at komme af med. Særligt hvis man ikke har nogle folk til at hjælpe sig. Et rigtig godt sted at starte for dig som gerne vil slippe af med stress er at få fat i nogle folk, der har et stort kendskab til stresshåndtering. Der kan være mange gode grunde til, at man bliver ramt af stress Man skal ikke være spor i tvivl omkring, at der godt kan være rigtig mange gode grunde til, at man er gået hen og blevet ramt af stress. Det er meget typisk sådan, at de folk der er blevet ramt afstress er blevet det på grund af deres arbejde, for der er nemlig rigtig mange af de folk, der går ned med stress, som oplever problemer, der bunder i alt for mange arbejdsopgaver. Det som ofte sker, når …

Samtaleterapi / Coaching individuelt eller par

Samtaleterapi anvendes både til personlig udvikling og ved konkrete problemer som disse:  Problemer i kontakten med andre Vanskeligheder med autoriteter  Konfliktfyldt forhold til det andet køn Angst - generelt eller i bestemte situationer Ubehag ved konflikter eller konfrontationer Håndtering af følelser ved tab som f.eks. skilsmisse eller arbejdsløshedSådanne problemer viser sig tit som gentagelsesmønstre, hvor man falder i den samme fælde gang på gang, år efter år, uden at vide hvorfor det sker - eller hvad der egentlig sker. Det sker bare. Man kan føle sig som et offer for sig selv, hvor grotesk det end lyder. Med terapiens hjælp kan du udforske temaet ind til dets kerne og få løsnet op på den fastlåste situation.

Andre gange er vanskelighederne mindre håndgribelige, og viser sig måske ved En generel følelse af kedsomhed og manglende engagement Du synes ikke, andre forstår dig rigtigt Fornemmelse af isolation eller ensomhed, også sammen med andre Frugtesløse bekymringer, tankerne køre…

Seksuelle problemer

Behandlingsform Uanset hvad din eller jeres problemstilling måtte være foregår al behandling udelukkende gennem samtaler. Da jeg som udgangspunkt mener at seksuelle problemer skyldes noget psykologisk og vurdere jeg at der er andre problemer henviser vi til personer med anden faglig baggrund.

Typiske problemer for kvinder kan være:

Manglende eller nedsat seksuel lyst, hæmmethed omkring seksualitet/onani, orgasmeproblemer eller en overgrebsproblematik der aldrig er blevet bearbejdet.

Kvinder, der ikke kender sig selv seksuelt, eller som har svært ved at acceptere deres egen seksualitet. Et meget almindeligt problem er også "hjernepiger" - dvs. kvinder, som har svært ved at give sig hen, fordi de er bange for at miste kontrol. Fysiske og psykiske problemer i forbindelse med overgangsalderen.

Typiske problemer for mænd kan være:

For tidlig sædafgang, rejsningsbesvær, manglende seksuel lyst, hæmmethed omkring seksualitet, manglende seksuelt kendskab til sig selv eller en overgrebsprob…

Parterapi

Parterapi kan bruges forebyggende og udviklende, bl.a. til Opståede konflikter og kriserKommunikationsproblemerSeksuelle og generelle samlivsproblemerFastkørte mønstreLøsning af specifikke problemområder i forholdet
Ved parterapi bruger jeg grundlæggende de samme metoder og teknikker som ved individuel terapi. Det vil med andre ord sige, at jeg også her først og fremmest koncentrerer mig om nutiden, og om parternes aktuelle tanker og følelser.

Sigtet med parterapi er på den anden side anderledes end ved individuel terapi, nemlig udvikling eller problemløsning på parforholdet som sådan, fremfor hos den enkelte. Det betyder at det er relationen der er i fokus, hvor jeg alt efter situationen kan bede den ene eller begge parter om, for eksempel at: fortælle partneren om sine aktuelle følelser i situationenfortælle partneren om sine krav og forventningerfortælle partneren om sine aktuelle ønsker I kontakt med den anden, sådan at kontakten det meste af tiden vil være mellem parterne indbyrdes me…

Individuel terapi og Coaching

Individuel terapi og Coahing kan bl.a. bruges til
Personlig udviklingStress håndteringLøsning af problemer og konflikterAngst og DepressionBehandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlingerØnsket om ændring af nuværende adfærdLøsning af personlige problemer Som navnet siger, er det kun klienten og jeg, som er til stede ved individuel terapi. Dette giver den størst mulige fortrolighed for klienten, som her har et sikkert forum for at vise sig selv som han eller hun er - et menneske på godt og ondt. Det er så klientens frie valg at benytte sig af denne mulighed i det omfang, den indre støtte er til stede her og nu.

Som terapeut er jeg til stede som medmenneske så fuldt og ægte som jeg formår, og kan delagtiggøre dig i mine tanker, følelser og observationer.

Med en nysgerrig, udforskende grundholdning vil jeg lige så gerne høre om dine tilsyneladende irrationelle og urimelige følelser som jeg lytter til mere oplagte glæder og sorger. Det er dig der bestemmer hvilken vej…
Billede
dégrundlaget bag alt mit arbejde er at medvirke til at give mennesker et bedre og mere tilfredsstillende liv. 

Sloganet "udvikling gennem forståelse" betyder, at muligheden for at udvikle sig primært sker gennem en øget forståelse for hvem vi er og hvad der ligger til grund for, at vi gør som vi gør

1. samtale indenfor 14 dageDa det ofte er en proces man skal gennem og der er gået noget tid med overvejelser om det nu er nødvendigt at søge hjælp for løsning af sine problemer uanset om det er personligt, i parforholdet eller i familien, vil alle der henvender sig få tilbudt en tid til samtale indenfor 14 dage.

Individuel terapi og Coaching
kan bl.a. bruges til Personlig udvikling - Stress håndtering - Løsning af problemer og konflikter - Angst og Depression - Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger - Ønsket om ændring af nuværende adfærd - Løsning af personlige problemer Parterapi
kan bruges forebyggende og udviklende, til bl.a. Opståede konflikter og …